Hälsingegårdarna

Hälsingland, landskapet beläget mellan Medelpad och Gästrikland, har en rik historia. Idag har landskapet fler synliga fornlämningar än invånare. De mest kända historiska byggnaderna i Hälsingland är dock nyare, utan att för den skull vara moderna.

Hälsingegårdarna är sedan 2012 klassade som världsarv av FN-organet UNESCO, vilket föregicks av en intensiv lobbying från svensk sida. Närmare bestämt är det sju av gårdarna som har förärats denna status. Sammanlagt finns det dock ett tusental gårdar bevarade. Vad är det då som är så speciellt med dessa gårdar?

Kännetecken

Många av hälsingegårdarna är faluröda, och har vita lister runt fönstren. Men det är inte exteriören som har fått dessa gårdar byggnadsminnesmärkta. Den verkliga prakten ser man när man kommer in i mangårdsbyggnaderna.

De flesta hälsingegårdarna byggdes under 1800-talet, även om några också härstammar från föregående sekel. Gårdarna kan dock ha anor som går ända tillbaka till medeltiden. Redan då uppstod en sorts jämvikt i de hälsingska byarna, där bönderna kunde producera ett överskott som omsattes i handel. Dessutom uppstod inga konflikter om jorden, i och med att befolkningsökningen inte ledde till fler bönder, utan till fler hantverkare och handlare. Därmed fanns det ett ekonomiskt överskott, som kunde användas till dekorationer av husen. Allra viktigast var dock investeringar i den fortlöpande verksamheten, för att använda ett modernt uttryck. Till en hälsingegård hör flera ekonomibyggnader.

Idag är det framför allt mangårdsbyggnaderna, med utsmyckade förstukvistar och dekorativa väggmålningar, som man tänker på när man hör ordet hälsingegård. Det finns dock även annat som är värt att uppmärksamma, inte minst byggnadernas storlek. Det är inte ovanligt med två eller tre boningshus i två våningar på en och samma gård. Därtill kommer ekonomibyggnader som lador, fäbodar och sjöbodar, som också ofta är ovanligt stora. Hälsingland är ett stort landskap, och variationerna mellan gårdar i olika socknar är stor.

För den som vill veta mer om hälsingegårdar rekommenderas sajten http://halsingegardar.se.